BUDOWNICTWO

Zajmujemy się profesjonalnym wykonywaniem robót kolejowych, budową dróg i mostów, realizacją projektów kubaturowych, robót utrzymaniowych obejmujących zarówno remonty jak i wzmocnienia, napraw cząstkowych, robót utrzymaniowych sezonowych (zimowych oraz letnich), dotyczących stanu nawierzchni, poboczy, oznakowań pionowych i poziomych, czyszczenia rowów, pielęgnacji zieleni przy pasach drogowych.

icon ROBOTY KOLEJOWE

Firma Romil Sp. z o.o. wykonuje roboty kolejowe w zakresie:

 • wymiany podtorzy
 • budowy nasypów
 • montażu i demontażu przejazdów kolejowych
 • odwadniania linii kolejowych
 • budowy obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowych
 • produkcji półfabrykatów kolejowych

icon ROBOTY DROGOWE

Realizujemy wszelkie projekty drogowe w zakresie:

 • budowy dróg
 • budowy obiektów mostowych
 • budowy nasypów i tuneli
 • robót ziemnych
 • niwelacji terenu
 • wykopów
 • budowy boisk
 • usług brukarskich

icon UTRZYMANIE DRÓG

Świadczymy kompleksową obsługę utrzymania dróg.
Oferujemy:

 • zimowe utrzymanie dróg
 • letnie utrzymanie dróg

icon KOPALNIA KRUSZYW

Oferujemy najwyższej jakości kryszywa z własnej kopalni. Nasze materiały spełniają wszelkie wymogi norm oraz oczekiwania naszych partnerów i klientów. Jakość wydobywanych materiałów potwierdzono badaniami laboratoryjnymi!
Nasze obiekty:

 • Huta Emilia, gm. Strzegowo
 • Pniewo Wielkie,gm. Regimin